Facto Header Image

Boekhouding en Accountancy

  • Voeren van uw boekhouding, zowel op kantoor als bij u ter plaatse
  • Supervisie en controle van de intern gevoerde boekhouding
  • Indienen van BTW-aangiften, BTW-listings, Intracommunautaire opgaven en Intrastat
  • Opstellen en bespreken van tussentijdse resultaten
  • Opstellen, bespreken en neerleggen van jaarrekeningen
  • Periodieke rapportering (Raad van Bestuur, Algemene Vergadering)