Facto Header Image

Vennootschapsrecht

  • Begeleiding bij oprichten van een vennootschap
  • Begeleiding bij omvorming van een vennootschap
  • Reorganisatie van vennootschapsgroepen
  • Fusie en splitsing van vennootschappen
  • Ontbinding en vereffening van vennootschappen