Opdat u zich voor 100% zou kunnen concentreren op de kernactiviteit van uw onderneming, nemen wij deze taken graag van u over.

We bieden vennootschappen, vrije beroepen, éénmanszaken en vzw’s uit alle sectoren een volledige begeleiding op het vlak van boekhouding, accountancy en fiscaliteit en dit in elke ondernemingsfase, van opstart tot stopzetting. Tevens willen wij een klankbord zijn, iemand met kennis van zaken, die kritisch meedenkt en via directe open communicatie de nodige feedback geeft.

De jarenlange praktijkervaring en vakspecialisatie van onze vennoten en medewerkers garanderen een accurate, efficiënte en professionele opvolging.
Elk dossier wordt toegewezen aan een dossierbeheerder en een dossier-medewerker zodat u voor al uw vragen bij deze twee vaste contactpersonen terecht kunt. Dit maakt een persoonlijke dienstverlening en duurzame vertrouwensrelatie voor elk dossier mogelijk.

De administratieve, boekhoudkundige, sociale en fiscale verplichtingen worden steeds ingewikkelder en vergen veel van uw tijd. Opdat u zich voor 100% zou kunnen concentreren op de kernactiviteit van uw onderneming, nemen wij deze taken graag van u over. Wij denken actief mee met uw zaak en verstrekken professionele begeleiding en adviesverlening voor alle onderdelen van het ondernemersgebeuren en privévermogen. Op deze manier wordt de boekhouding uw belangrijkste informatiebron bij het nemen van strategische beleidsbeslissingen voor de (middel)lange termijn.

Advies bij keuze eenmanszaak of vennootschap

Opstellen statuten, financieel plan en/of business plan

Inschrijving bij kruispuntenbank voor ondernemingen (KBO)

Activering BTW-nummer

Aansluiting bij het sociaal verzekeringsfonds

Begeleiding krediet- en financieringsaanvraag

Bijstand bij aanvraag van vergunningen en vestigingsattesten

Voeren van uw boekhouding, zowel op kantoor als bij u ter plaatse

Supervisie en controle van de intern gevoerde boekhouding

Btw-aangiften, btw-listings, intracom-munautaire opgaven en intrastat

Opstellen en bespreken van tussentijdse resultaten

Opstellen, bespreken en neerleggen van jaarrekeningen

Periodieke rapportering (raad van bestuur, algemene vergadering)

Aangiften personenbelasting, vennootschaps- en rechtspersonenbelasting

Vertegenwoordiging of assistentie bij fiscale controles, zowel btw als directe belastingen

Indienen en opvolgen van bezwaarschriften inzake belasting en btw

Fiscale optimalisatie, rekening houdend met het vennootschaps- en het privaat vermogen

Registratie en successierechten

Successieplanning

Begeleiding bij oprichten van een vennootschap

Begeleiding bij omvorming van een vennootschap

Reorganisatie van vennootschapsgroepen

Fusie en splitsing van vennootschappen

Ontbinding en vereffening van vennootschappen

Opstellen van contracten zoals huurcontracten , aandeelhouders-overéénkomsten ea

Begeleiding en aanvraag subsidiedossiers

Begeleiding bij het invullen van diversen aangiften

Begeleiding kredietdossier bij financiële instellingen

Begeleiding en advies bij investeringen

Waardebepaling van aandelen en handelsfondsen

Begeleiding bij aandelentransacties en overdrachten handelsfondsen

Advies bij keuze eenmanszaak of vennootschap

Opstellen statuten, financieel plan en/of business plan

Inschrijving bij kruispuntenbank voor ondernemingen (KBO)

Activering BTW-nummer

Aansluiting bij het sociaal verzekeringsfonds

Begeleiding krediet- en financieringsaanvraag

Bijstand bij aanvraag van vergunningen en vestigingsattesten

Voeren van uw boekhouding, zowel op kantoor als bij u ter plaatse

Supervisie en controle van de intern gevoerde boekhouding

Btw-aangiften, btw-listings, intracom-munautaire opgaven en intrastat

Opstellen en bespreken van tussentijdse resultaten

Opstellen, bespreken en neerleggen van jaarrekeningen

Periodieke rapportering (raad van bestuur, algemene vergadering)

Aangiften personenbelasting, vennootschaps- en rechtspersonenbelasting

Vertegenwoordiging of assistentie bij fiscale controles, zowel btw als directe belastingen

Indienen en opvolgen van bezwaarschriften inzake belasting en btw

Fiscale optimalisatie, rekening houdend met het vennootschaps- en het privaat vermogen

Registratie en successierechten

Successieplanning

Begeleiding bij oprichten van een vennootschap

Begeleiding bij omvorming van een vennootschap

Reorganisatie van vennootschapsgroepen

Fusie en splitsing van vennootschappen

Ontbinding en vereffening van vennootschappen

Opstellen van contracten zoals huurcontracten , aandeelhouders-overéénkomsten ea

Begeleiding en aanvraag subsidiedossiers

Begeleiding bij het invullen van diversen aangiften

Begeleiding kredietdossier bij financiële instellingen

Begeleiding en advies bij investeringen

Waardebepaling van aandelen en handelsfondsen

Begeleiding bij aandelentransacties en overdrachten handelsfondsen